Duńczyk

139 tekstów – auto­rem jest Duńczyk.

Masz czas na wszys­tko, dopóki w se­kundę nie skrad­nie ci go miłość. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 czerwca 2013, 10:40

Mówisz, że czy­tasz z moich ust, więc po­pisz się i po­wiedz co szepczą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 marca 2013, 20:31

Życie po­zytyw­nie kiw­nie na nas palcem...
gdy uwol­ni nas z za­ciśniętych dłoni. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 stycznia 2013, 14:15

licząc na ko­goś, tra­cimy własną rachubę... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 grudnia 2012, 10:57

W ser­cu prze­pełnionym miłością, nie zab­raknie
miej­sca dla nikogo, 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 grudnia 2012, 13:57

Egoizm zwie­dza in­nych, ob­chodząc się sobą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 listopada 2012, 16:19

Sprośne myśli mają to do siebie, że lu­bią używać so­bie z wyobraźnią. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 listopada 2012, 22:03

Odsłaniają nas ludzkie spoj­rze­nia,
tyl­ko z wie­rzchnich tajemnic. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 22 października 2012, 11:20

Tam gdzie zaczy­na się ko­niec, początek nie nad­ro­bi zaległości. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 października 2012, 14:00

Niepo­moc­na dłoń w ciężkich chwi­lach ... to policzek. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 września 2012, 19:36

Duńczyk

...kraina czasu o sen wołająca...

Zeszyty
  • złote zagwozdki... – W moim małym świecie pod sze­rokim niebem Po­zos­ta­wiam miej­sce na ka­wałek ciebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duńczyk

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 czerwca 2016, 17:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obok wal­ki, spa­ceru­je zgo­da, [...]